Uw veiligheid is ons doel:

Tekstvak: < Terug Naar Home.

Buitensingel 121

9611DD SAPPEMEER

Ons adres:

Telefoon: (0598) 707273

GSM: (06) 45116350

E-mail: info@etab-uil.nl

Home

Diensten

Contact          

Dienstenlijst

Projectlijst

Directie en staf

Website teller
user,web,facebook,social,social network,account,profile,people,human,sn

Burgerlijk Wetboek belangrijker voor NEN 1010 en NEN 3140 dan Bouwbesluit en Arbeidsomstandighedenwet:

 

Datum: 8 juli

Wie aan NEN 1010 denkt, denkt aan het Bouwbesluit. En wie aan NEN 3140 denkt, denkt aan de Arbeidsomstandighedenwet. Je zou verwachten dat het bij rechtszaken waar de elektrische installatie een rol speelt dan ook om één van deze wetten draait. Maar wie zich in de relevante jurisprudentie verdiept komt al snel tot een andere conclusie: bij rechtszaken over de elektrische installatie spelen Bouwbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet nooit een rol. Hoe kan dat?

Wie voor de rechter verschijnt, verschijnt daar nooit alleen. Je bent voor de rechter gedaagd door een ander, of je hebt een ander voor de rechter gedaagd. En met die ander had je een afspraak, bijvoorbeeld in de vorm van een contract. Nu staan jullie voor de rechter omdat jullie een conflict hebben over de uitvoering van datzelfde contract. Of je had een brandverzekering afgesloten, maar de verzekeringsmaatschappij weigert uit te keren op basis van een clausule waarin NEN 1010 en NEN 3140 genoemd worden.
 

Om recht te spreken in dit soort kwesties wendt de rechter zich tot het Burgerlijk Wetboek. Daarin is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van partijen die een overeenkomst hebben gesloten, of waartussen op andere wijze een verbintenis tot stand is gekomen. Met het Burgerlijk Wetboek in de hand richt de rechter zich op het beantwoorden van de vraag wat partijen met elkaar afgesproken hebben, en wat ze op basis van die afspraken van elkaar konden en mochten verwachten.
 

Je zou verwachten dat deze vragen een simpel antwoord hebben als het gaat om elektrische installaties. Zonder uitzondering wordt in contracten, bestekken en verzekeringspolissen vastgelegd dat de installatie moet voldoen aan NEN 1010. In polissen voor een brandverzekering staat vaak dat de installatie moet worden geïnspecteerd volgens NEN 3140. Goed geregeld, dus.

Nou, dus niet.


Onlangs heb ik een lezing gegeven met als titel “
NEN 1010, goed geregeld?”. In deze lezing ben ik ingegaan op de mankementen van NEN 1010 vanuit het oogpunt van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit het oogpunt dat een rechter dus inneemt. De conclusie is dat NEN 1010 niet voorziet in de antwoorden die een rechter in zo’n geval zoekt. En dus moet de rechter op zoek naar andere bronnen voor het vinden van de antwoorden.


Doordat de rechter de antwoorden niet vindt in NEN 1010, geeft NEN 1010 niet de rechtszekerheid die gebruikers van NEN 1010 vermoeden te hebben. Wie op rechtspraak.nl zoekt naar verzekeringszaken zal concluderen dat hetzelfde geldt voor NEN 3140. Mijn conclusie is dat het de hoogste tijd is voor een verruiming van de blik van de elektrotechnische installatiesector. Niet een focus op het Bouwbesluit of de Arbeidsomstandighedenwet geven u namelijk rechtszekerheid, maar een focus op het Burgerlijk Wetboek.


In een volgende column zal ik dieper ingaan op het oogpunt dat de rechter inneemt tijdens rechtszaken omtrent elektrische installaties.

meer informatie

Bron:nieuwsbrief_Elektrotechniek365

Meer info op: http://www.elektrotechniek365.nl/nl/Experts/983/contributions/burgerlijk-wetboek-belangrijker-voor-nen-1010-en-nen-3140-dan-bouwbesluit-en-arbeidsomstandighedenwet?utm_source=Juli%202013%20editie%

Tekstvak: ETAB-Uil uw elektrotechnisch inspectie Teken en Advies Bureau te Sappemeer  9611DD Buitensingel 121 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 02097028. BTW ID. NL001184813B63

Elektrotechnisch, Inspectie NEN 3140 / NEN 1010, Teken en Advies Bureau Uil

ETAB-Uil Uw veiligheid is ons doel.

Warmtebeeld, ook wel infrarood foto genoemd, van een auto.
Duidelijk zichtbaar is dat de voorwiellen warmer zijn dan de rest van de auto.ABB schakelaar met automatische uitschakeling bij een ingestelde stroom.Foto van een zwerfkast, dit is een kast met stopkontacten, die bij een lekkende waterkraan staat.
Deze waterkraan lekt zo dat het water over de zwerfkast heen regent.Foto van een voorbeeld plattegrond tekeningen van een woning / kantoor met het ontwerp van een elektrische installatie.